Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Viete koľko ušetríte?

Spočítajte, koľko ušetríte

Základné činnosti na jedného vodiča Bežný spôsob Tachospeed
1. Odpočet dát z kotúča 5 min 1 min
2. Záznam dát 2 min 0 s
3. Sčítanie pracovnej doby 1 min 0 s
4. Verifikácia AETR 15 min 10 s
5. Evidencia pracovnej doby pre SÚIP 15 min 10 s
SUMA 38 min 1 min 20 s
6. Vyhotovenie týždennej správy 7 x 38 min 7 x 1 min 20 s
SUMA TÝŽDENNÁ 266 min 9 min 20 s
ÚSPORA: 4 hodiny 15 minút týždenne!

Zdá sa Vám to málo?

Základné činnosti na jedného vodiča Bežný spôsob Tachospeed
1. Vyúčtovanie diét vodiča 10 min 15 s
2. Výpočet spotreby vozidiel 3 min 15 s
3. Výpočet nákladov vozidiel 2 min 15 s
4. Preverovanie rentability trás 5 min 15 s
SUMA 20 min 1 min
5. Vyhotovenie týždennej správy 7 x 20 min 7 x 1 min
SUMA TÝŽDENNÁ 140 min 7 min
ÚSPORA: 2 hodiny 13 minút týždenne!

Vďaka Tachospeed ušetríte až 6,5 hodiny týždenne!

Stačí si vynásobiť tieto údaje počtom vodičov vo firme a hneď uvidíte koľko získate!