Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Aktualizácie

Aktualizace programu Tachospeed

Před aktualizací programu Tachospeed si přečtěte tyto informace:

Důležité!
Před každou aktualizací doporučujeme vytvoření záložní kopie databáze, protože po aktualizaci není možný návrat do předchozí verze programu.
Program je nutno aktualizovat do nejnovější dostupné verze. Není třeba instalovat aktualizace postupně.

Před aktualizací programu do verze 2.35 nebo vyšší je nutno nainstalovat aktualizaci 2.34, pokud nebyla již nainstalována.
Všechny nové aktualizace spolupracují s verzí 2.00 a vyššími. Neinstalujte, prosím, tyto aktualizace na verzi 1.99 a nižší.

Aktualizace Tachospeed 2.86.1 (04.09.2018 r.)

New functionalities:

 • Extending the Driver editor functionality;
 • Speed up the import of digital files;
 • New Main program options (one option window for all program modules):
 • Ability to apply multiple option schemes for one database;
 • Ability to export an option template to a file.xMl;
 • Ability to import an option template from a file.xMl;
 • Unify options for reports.
 • Changing the default options for certificate 561;
 • Add the option to restore default options only for the selected view;
 • Extension of the Tachograph calibration report with motion sensor data;
 • Streamline reminder functionality;
 • Add a notification about the expiry dates of employment contracts ;
 • Extending the functionality of the RMK editor to display country abbreviations;
 • Improving the functionality of the option tree – the visibility of individual branches according to their license;
 • Expand the functionality of the business editor;
 • Extension of the mechanism of import of digital files with the possibility of adding a company during the import of a file from the vehicle;
 • Add hints to the buttons that support the option schemes;
 • Creation under the installer file info. XML containing information about the type of software version you have;
 • Amendments to the Russian Taryfikatorze in connection with the amendment to Regulation No 15.

Aktualizace Tachospeed 2.82 (20.11.2017 r.)

Aktualizace Tachospeed 2.80 (28.09.2017 r.)

Aktualizace Tachospeed 2.79 (31.08.2017 r.)

Tachospeed 2.79 – aktualizace (Plik EXE, 164.43 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.78 (26.07.2017 r.)

Nové funkčnosti:

 • Bola zavedená možnosť generovania potvrdenia o činnosti 561/2006 alebo AETR v troch jazykoch

Digitálny modul:

 • Optimalizácia zavádzania digitálnych súborov
 • Zdokonalenie premietania pohľadu kalendára
 • rozšírenie interaktívneho náhľadu aktivity o symboly štátov

Analógový modul:

Nový modul kotúčov:

 • Pridanie možnosti obsluhy trajektu v analýze
 • Zlepšenie kompatibility medzi analógovými modulmi
 • Optimalizácia formulárov v archíve
 • Iné zdokonalenia zlepšujúce funkčnosť modulu NMT

Starý modul kotúčov:

 • Optimalizácia procesu prepočítania kilometrov v archíve
 • Zlepšení viditeľnosti informácií z checkboxů v hláseniu poznámok z kotúčov

Iné zdokonalenie:

 • Zvýšení výkonnosti stromu hlásení
 • Zlepšení ergonómie menu v hlavnej podpore programu
 • Rozšírenie funkčnosti editoru vodičov o možnosť zavedenia rodného čísla skladajúceho sa z 15 znakov
 • Zlepšenie funkčnosti editoru miest

Zahraničie:

 • Zavedenie analýzy z hľadiska analýzy autobusových prevozov v Bosne a Chorvátsku
 • Zmeny v chorvátskom sadzobníku

Tachospeed 2.78 – aktualizace (Plik EXE, 163.58 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.77 (11.05.2017 r.)

Nová funkčnosť:

 • Zavedenie hlásenia neznámych období vodiča

Digitálny modul:

 • Obnovenie funkcie tlačidla „Čítanie údajov z tachografu”
 • Dodatočné zdokonalenie digitálneho modulu

Analógový modul:

Nový modul kotúčov:

 • Zavedenie trajektovej dopravy v analýze
 • Zdokonalenie filtrovania v archíve NMT
 • Optimalizácia obsadenia pamäti RAM pri načítaní záznamových listov
 • Zavedenie zobrazenia kotúčov s krúžkom pre prekročenie hraníc
 • Zdokonalenie funkčnosti checkbox’ov
 • Zavedenie funkčnosti „ukazuj rozdiely kilometrov” a „ukazuj rozdiely miest” v archíve
 • Riešenie problému s aktualizáciou dát v kontrolách
 • Zdokonalenie kompatibility SMT -> NMT
 • Iné zdokonalenie zlepšujúce funkčnosť modulu NMT

Starý modul kotúčov:

 • Urýchlenie zavedenia veľkého množstvá aktivít na záznamovom liste
 • Zdokonalenie funkčnosti spojené s rozdelením aktivít na jednominútové
 • Obnovenie úvodnej interpretácie narušenia

Iné zdokonalenie:

 • Zdokonalenie zobrazenia okna editora vodičov
 • Zavedenie možnosti generovania súboru debug z danej chyby
 • Zdokonalenie zavádzania súborov do veľkých databáz
 • Zavádzanie aktivity vodiča pri neúplnom zavádzaní aktivity druhého vodiča funguje správne
 • Zdokonalenie opcie regenerácie pripomínača
 • Iné zdokonalenie zlepšujúce komfort používania programu

Aktualizácia:

 • Informácie o chýbajúcej technickej podpore pre systém Windows Vista

Zahraničie:

 • Zavedenie ukrajinského tarifikátora

Tachospeed 2.77 – aktualizace (Plik EXE, 160.85 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.76.1 HOTFIX (24.01.2017 r.)

Nová funkčnosť:

 • [Hlásenie ITD]
 • [Vyúčtovanie práce EÚ]
  • Zavedenia potvrdenia o vyslanie na služobnú cestu do Talianska
  • Zavedenia vyúčtovanie času práce v Taliansku
  • Zavedenia vyúčtovanie času práce v Rakúsku
  • Zavedenia vyúčtovanie dodatočných zložiek pre prácu vo Francúzsku:
   • Práca v noci
   • Sviatočné a nedeľné hodiny
  • [Nový modul kotúčov]
   • Analýza výkonnosti pracovníkov podľa času zavádzania kotúčov
   • Zavedenia klávesnicové skratky do zavádzania miest (“M”)
  • [Transics]

Iné zlepšenie:

 • [Digitálny modul]
  • Pridávanie a odstraňovanie súborov na zozname repozitórium funguje správne
 • [Analógový modul]
  • Správne triedenie čísel na mriežke indikácie
  • [NMT – nový modul kotúčov]
   • Bolo zlepšené regenerovanie informácií o kilometroch pri zmenách na aktivitách
   • Návesy sa správne premietajú v záložke údajov a je možné ich  pripísanie do kotúča
   • Je umožnené vytlačenie kotúča v archívu kotúčov
  • [Editor vodičov]
   • Umožnení zmeny pre veľa vodičov, mimo firmu, taktiež národnosť a pracovné právo.
  • [Iné]
   • Hlásenia generované priamo do PDF (potvrdenie o vyslanie na služobnú cestu, kontrolné hlásenie anglicky a bosensky) obsluhuje znaky štandardnej latinskej abecedy a z iných abecied
   • Zriedkavý problém spojený s dublovaním hlásení na strome hlásenia bol odstránený
   • Iné drobné zlepšenia zlepšujúce komfort používania programu

Inštrukcie:

 • Inštrukcia zavádzania Potvrdenia o vyslaní na služobnú cestu do Talianska
 • Aktualizácia informácií v inštrukcii týkajúcej sa času práce v zahraničí (Práca EÚ)

2.76.1.26 HOTFIX

Zoznam zmien:

Zlepšenie týkajúce sa SMT (starý modul kotúčov):

 • Urýchlenie činnosti editoru kotúčov (zavádzania kotúčov do programu) o.i.:
 • Zavádzanie aktivít
 • Vložení seržantov
 • Zlepšenie delenia 2 minútových aktivít v editoru
 • Korekcia ukladania zmien na kotúčoch v archíve (prezeranie záznamových listov)
 • Zlepšenie čítania o informáciách o miestach z kotúčov v module služobnej cesty a evidencie

Tachospeed 2.76.1 – aktualizace (Plik EXE, 153.26 MB)

 

Aktualizace Tachospeed 2.73 (01.08.2016 r.)

Všeobecné zmeny v programe:

 • Hlásenia v novom obraze
 • Tvorenie histórie vygenerovaných hlásení
 • Prehľad vygenerovaných hlásení v hlavnom menu
 • Možnosť  vytlačenia veľa hlásení
 • Hromadné odstránenie hlásení
 • Možnosť otvárania niekoľko hlásení
 • Inštrukcia pre nové okno hlásenia
 • Pridávanie kontextového menu, uľahčujúceho obsluhu hlásení

menu-kontekstowe

 • Boli pridané filtre evidencie na zahraničie
 • Možnosť prispôsobenia nastavenia vyúčtovania času práce pre každú krajinu osobitne

rozliczanie-aktywnosci-z-tachografu

 • Zavedenie bosenského jazyka

Tachospeed 2.73 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.72 (16.06.2016 r.)

Všeobecné zmeny v programe:

 • Nový modul aktivácie(NOVINKA)
 • Nová správa rýchlosti (NOVINKA)
 • Iné malé opravy zvyšujúce komfort využívania programu

Policajný modul:

 • Zavedená možnosť generovania prílohy do protokolu pri nevykrytí porušenia na ceste (561/AETR)

Digitálny modul

 • Zlepšená zmena meradla modulu pri menších rozlišovacích schopnostiach

Analógový modul

 • Zlepšenie v činnosti nastavovania starého modulu kotúčov

Tachospeed 2.72 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

 

Aktualizace Tachospeed 2.71 (22.03.2016 r.)

Obecné zmeny v programu:

 • Nové okno voľby báze (NOVINKA)
 • Nové okno pripomínača (NOVINKA)
 • Nové okno uvítáciej obrazovky (NOVINKA)
 • Nový pásik voľby v hlavných zobrazeniach (NOVINKA)
 • Zavedená možnosť zavádzania informácií o prekročeniach prahov zo servisu Framelogic (NOVINKA)
 • Zmeny v tabuľkách v programu (o.i. editory)
 • Zmeny v zobrazeniach opcií programu (hlavná opcia, evidencia)
 • Zavedené dodatočné informácie o aktivácii a problémoch s aktiváciou
 • Iné drobné opravy zlepšujúce komfort používania programu

Kontrolný modul:

 • Zavedené zjednotené okno kontrolných hlásení pre individuálne a zberné hlásenia
 • Zavedená kontrolná analýza pre predpisy španielskych ostrovov (NOVINKA)
 • Zavedený slovinský sadzobník (NOVINKA)
 • Zavedené zmeny spojené so zavedením EURO na Litve v litovskom sadzobníku
 • Zavedený nový srbský sadzobník a zmeny spojené so srbskými predpismi

Evidenčný modul:

 • Zavedené vyúčtovania pracovného času vo Francúzsku (NOVINKA)
 • Zavedená možnosť vyúčtovania evidencie podľa vozidiel, v závislosti na firmách, do ktorých boli pripísané (NOVINKA)
 • Pri zavádzaní aktivity v okne činností sa na kalendári pravidelne ukazuje informácie o týchto aktivitách

Digitálny model:

 • Opraveno snímanie kariet z univerzálnych čítačiek
 • Zmeny v činnosti výkresu rýchlosti

Analógový modul:

 • Odstránené zavádzanie kotúčov parkovania u kotúčov  obsahujúcich niekoľko dní
 • Zlepšení verzie beta Nového modulu kotúčov
 • Nový modul skenovania (NOVINKA)

Modul diét:

 • Zavedená možnosť vyúčtovania zahraničných služobných ciest  ako zahraničný paušál
 • Zlepšené vyúčtovania služobných ciest trvajúcich rovno 1d 8 hodín
 • Nové sadzby diét platia od 01.03.2016.

Pozor! Před aktualizací programu na verzi 2.40 je nutno nainstalovat aktualizaci 2.34pokud nebyla již nainstalována.

Tachospeed 2.71 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.64 (17.11.2014 r.)

 • kontrolný modul
  • nová funkčnosť:
   • srbský kontrolný modul (sadzobník, hlásenie)
   • chorvátsky kontrolný modul (sadzobník, hlásenie)
   • pridaná tolerancia na dĺžku trvania jazdy
  • opravy:
   • opravená činnosť grafiku/alertera
   • odstránené chyby z hlásenia zápisov o štátoch
   • odstránené drobné chyby v sadzobníkoch
   • prispôsobené kontrolné ruské hlásenie do novelizovaného práva
   • opraveno chybu ukazujúcu sa , ak sa odpočinok končil v rovnakom čase ako kontrolný čas
 • evidenčný modul
  • nová funkčnosť:
   • modul litovskej evidencie
   • bola pridaná obsluha rehabilitačných dávok
   • odosielanie edičnej siete do Excela
  • opravy:
   • opravená identifikácia prekročenia 60 hodín práce
   • opravy v snímaniu súborov s evidenciou
   • opravy v zhrnutiu evidencie
 • analógový modul
  • opravy:
   • odstránená chyba, ktorá neumožňovala na pridanie viac ako 2 vozidiel na kotúč
   • drobné opravy v obsluhe rýchlych skenerov
   • drobné opravy v prezeraniu kotúčov v archíve
 • digitálny modul
  • nová funkčnosť:
   • boli pridané srbské kódy udalostí a chýb digitálneho tachografu
   • bola pridaná obsluha ruského digitálneho podpisu
  • opravy:
   • bola opravená obsluha cyriliky v ruských digitálnych súborov
 • modul služobnej cesty
  • nová funkčnosť:
   • obsluha štátov v zápisoch z digitálneho tachografu: Srbska, Čiernej hory, Uzbekistanu a Tadžikistanu
  • opravy:
   • bolo opravené vyúčtovanie služobnej cesty v Španielsku/Katalánsku
   • bol opravený zápis zjednodušeného hlásenia
   • bol opravený odber valút
   • bolo opravené zapisovanie opcií do databáze hlásenia
 • hlásenia
  • opravy:
   • početné opravy spojené s vytváraním hlásení (najmä súhrnných)
 • ostávajúce
  • opravy:
   • bolo opravené vyvolávanie formátu potvrdení 561 z úrovne kalendára
   • bolo opravené pripomínanie o pobratiu údajov z karty vodiča
   • bolo opravené spojenie vo viac stanoviskovej verzii
   • bolo opravené zapisovanie dennom prehľade
   • po aktualizácii programu nie je už potrebné zapisovať dodatočné sériové čísla modulov
   • drobné opravy v kalendárnom prehľade
   • početné opravy spojené s jazykovými verziami

Pozor! Před aktualizací programu na verzi 2.40 je nutno nainstalovat aktualizaci 2.34pokud nebyla již nainstalována.

Tachospeed 2.64 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.42 (17.02.2011)

Pozor! Před aktualizací programu na verzi 2.40 je nutno nainstalovat aktualizaci 2.34pokud nebyla již nainstalována.

Tachospeed 2.42 – aktualizace (soubor EXE; 38,9 MB)

čítaj ďalej »