Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

O programe

Programy Tachospeed

Vyhodnotenie pracovnej doby vodičov a stiahnutie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov

Analógové tachografy - odpočet, analýza Digitálne tachografy - odpočet, analýza

Stiahnite si demoverzie programov Tachospeed a tachoPORT

Program Tachospeed – vyhodnotenie pracovnej doby vodičov

Evidencia času práce vodiča

Tachospeed je program slúžiaci k automatickému odpočtu doby riadenia, odpočinku, prestávok a pohotovosti z kotúčov tachografu a tiež celkovej pracovnej doby vodičov pre Úrad inšpekcie práce.

Tachospeed umožňuje archiváciu dát odpočítaných z kotúčov, a to v elektronickej forme. Tým je umožnený neskorší prevod a analýza zhromaždených dát v mnoho prierezoch, generovaním správ. Takto vytvorená databáza môže byť filtrovaná a radená podľa mnoho dostupných kritérií, t.j. podľa dát, priezviska vodičov, registračných značiek vozidiel aobcí, odchodov a príchodov.

Moduly programu Tachospeed

 • analógové tachografy (skan a automatické vyhodnotenie kotúčov);
 • digitálne tachografy;
 • zjednodušený a rozšírený kontrolný modul priestupkov;
 • rozšírený kontrolný modul priestupkov:
  • editácia chýb prepínača tachografu;
  • 3 spôsoby identifikácie priestupkov v riadení bez prestávky;
  • implementácia vyhodnotenia podľa kontrolných orgánov;
  • plne grafická prezentácia spôsobov a identifikácie priestupkov;
  • možnosť generovania kontrolnej zostavy priestupkov priamo v programe;
  • možnosť skenovania 500 kotúčov za hodinu;
 • algoritmus identifikácie priestupkov, plne zhodný s Nariadením 561/2006 a Zmluvou AETR, ktorý maximalizuje presnosť a rýchlosť vyhodnotenia:
  • presné vyhodnotenie týždenných odpočinkov;
  • možnosť definovania tolerancie (odchýlky);
 • evidencia pracovnej doby vodičov v súlade so SÚIP (ukázať zostavu);
 • dokumentácia vyžadovaná Zákonom o cestnej doprave;
 • palivový modul správa o priemernej spotrebe paliva;
 • pripomienky – pripomínanie o koncu technickej zpôsobilosti vozov, poistenia, certifikátov, platnosti kariet vodičov, diaľničných poplatkov, lekárskej prehliadky, profesnej zpôsobilosti vodičov, atď.

Čo obsahuje program Tachospeed?

Každá z verzií programu Vám umožňuje vygenerovať:

 • kontrolnú zostavu priestupkov – presná identifikácia priestupkov vodiča s pripojeným sadzobníkom pokút za porušenie predpisov Nariadenie 561/2006;
 • evidencia pracovnej doby vodičov – výpočet pracovnej doby, nadčasov, pohotovosti, práca v noci;
 • súhrnnú evidenciu pracovnej doby – súhrnná zostava evidencie pracovnej doby;
 • zostavu pracovnej doby skupín – súhrnná zostava pracovnej doby viacčlenných skupín;
 • zostavu o počte najazdených kilometrov vozidla – výpočet rozdielu najazdených kilometrov a kilometrov – odpočítaných z grafov;
 • vyúčtovanie služobných ciest a cestovných náhrad vodičov;
 • zostavu priemernej spotreby vozidiel;
 • dokumentáciu vyžadovanú legislatívou;
 • pripomienku dôležitých dát a termínov.

Spočítajte, koľko ušetríte

Základné činnosti na jedného vodiča Bežný spôsob Tachospeed
1. Odpočet dát z kotúča 5 min 1 min
2. Záznam dát 2 min 0 s
3. Sčítanie pracovnej doby 1 min 0 s
4. Verifikácia AETR 15 min 10 s
5. Evidencia pracovnej doby pre SÚIP 15 min 10 s
SUMA 38 min 1 min 20 s
6. Vyhotovenie týždennej správy 7 x 38 min 7 x 1 min 20 s
SUMA TÝŽDENNÁ 266 min 9 min 20 s
ÚSPORA: 4 hodiny 15 minút týždenne!

Zdá sa Vám to málo?

Základné činnosti na jedného vodiča Bežný spôsob Tachospeed
1. Vyúčtovanie diét vodiča 10 min 15 s
2. Výpočet spotreby vozidiel 3 min 15 s
3. Výpočet nákladov vozidiel 2 min 15 s
4. Preverovanie rentability trás 5 min 15 s
SUMA 20 min 1 min
5. Vyhotovenie týždennej správy 7 x 20 min 7 x 1 min
SUMA TÝŽDENNÁ 140 min 7 min
ÚSPORA: 2 hodiny 13 minút týždenne!

Vďaka Tachospeed ušetríte až 6,5 hodiny týždenne!

Stačí si vynásobiť tieto údaje počtom vodičov vo firme a hneď uvidíte koľko získate!

Presvedčte sa, ako sa pohodlne pracuje s programom Tachospeed – pozrite si prezentáciu

Skenovanie kotúčov Odpočet výkresov
1. Uloženie kotúčov do skenera
2. Nastavenie a kalibrácia skenera
3. Možnosti skenovania
1. Menu programu, panel nástrojov
2. Nastavenie odpočtu
3. Neštandardné kotúče

Čím je charakteristický program Tachospeed?

Tachospeed Vám pomôže vyriešiť problém zhromažďovania a archivácie dát, čo je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 povinnosťou subjektov podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy.

Systémové požiadavky

 • procesor 2 GHz;
 • 1 GB RAM (doporučujeme 2 GB);
 • 300 MB miesta na disku;
 • CD-ROM;
 • port USB;
 • skener pre kotúčky (skener 300 DPI s čiernym pozadím) a/nebo čtečka karet vodičov;
 • monitor s rozlíšením 1024×7680 (doporučujeme 1920×1080);
 • sieťová karta LAN (pre používanie viacerých PC);
 • internet pre aktualizácie a aktiváciu programu.

Operačný systém

 • Microsoft Windows Vista/7/8 (doporučujeme Windows 7);
 • Linux (program je nutné spustiť pomocou programu Wine).

Demoverzie programu Tachospeed

Návod na inštaláciu verzie MULTI programu Tachospeed

Návod na inštaláciu verzie MULTI programu Tachospeed (formát PDF; 73 kB)

Návod k obsluhe programu Tachospeed

Nižšie sa nachádza najnovší návod k obsluhe programu Tachospeed. Stiahnite si ho s cieľom zoznámenia sa so všetkými možnosťami, funkciami a modulmi programu.

Návod k obsluhe programu Tachospeed (formát PDF; 1,4 MB)