Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Smernica 2006/22

Smernica 2006/22/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. marca 2006 r. týkajúca sa minimálnych podmienok vykonávania nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 týkajúcich sa sociálnych predpisov vzťahujúcich sa k podnikaniu v cestnej doprave a ruší smernicu Rady 88/599/EHS.

Smernica 2006/22 (formát PDF; ? kB)