Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Nariadenie 561/2006

Nariadenie 561/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. marca 2006 r. týkajúce sa harmonizácie určitých sociálnych predpisov vzťahujúcich sa k cestnej doprave, meniace Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 2135/98, a rušiace Nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 k 11. aprílu 2007 r.

Nariadenie 561/2006 (formát PDF; ? kB)

Nariadenie 561/2006 – pracovná doba vodičov v kocke.