Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Nariadenie 1360/2002

Nariadenie Komisie (ES) č. 1360/2002, zo dňa 13. júna 2002 r., ktoré siedmy krát upravuje technický postup Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 vo veci používania registračných zariadení v cestnej preprave.

Nariadenie 1360/2002 (formát PDF; ? MB)