Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Politika kvality

Zákony a smernice

Zákony, direktívy a nariadenia

Špeciálne pre Vás poskytujeme prehľad všetkých dokumentov súvisiacich s činnosťou dopravných firiem, a súčasne tiež s prácou inšpektorov ISD v našom štáte.