Pracovná doba vodiča. Evidencia pracovnej doby vodiča. Tachografy, kotúče. Odpočet z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Pobierz demo

Stiahnite si demoverziu programu

Politika kvality

Zákony a smernice

Nariadene 3820/85/ES zo dňa 20. decembra 1985 r. týkajúce sa určitých sociálnych predpisov vzťahujúcich sa k cestnej doprave.

Nariadenie 3820/85Nariadenie 3820/85 (formát PDF; ? kB)

Nariadenie 3820/85 – pracovná doba vodičov v kocke.

Nariadenie 3820/85

Nariadene 3820/85/ES zo dňa 20. decembra 1985 r. týkajúce sa určitých sociálnych predpisov vzťahujúcich sa k cestnej doprave. Nariadenie 3820/85 (formát PDF; ? kB) Nariadenie 3820/85 – pracovná [..]

Read more »

Nariadenie 1360/2002

Nariadenie Komisie (ES) č. 1360/2002, zo dňa 13. júna 2002 r., ktoré siedmy krát upravuje technický postup Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 vo veci používania registračných zariadení [..]

Read more »

Európska zmluva AETR

Európska zmluva AETR týkajúca sa posádky vozidiel používaných pre medzinárodnú cestnú prepravu. Európska zmluva AETR (formát PDF; ? kB)

Nariadenie 561/2006

Nariadenie 561/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. marca 2006 r. týkajúce sa harmonizácie určitých sociálnych predpisov vzťahujúcich sa k cestnej doprave, meniace Nariadenie Rady (EHS) [..]

Read more »

Nariadenie 3821/85

Nariadenie 3821/85/ES zo dňa 20. decembra 1985 r. týkajúce sa registračných zariadení používaných v cestnej doprave. Nariadenie 3821/85 (formát PDF; ? MB)

Smernica 2006/22

Smernica 2006/22/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. marca 2006 r. týkajúca sa minimálnych podmienok vykonávania nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 týkajúcich sa sociálnych predpisov vzťahujúcich [..]

Read more »